Rakennesuunnittelu • Tekninen piirrustus

Puhelin 040 834 6353
Mail mikko.hartikka@diplomservice.fi

Diplom Service Rakenne- ja Rakennussuunnittelu

Rakenne- ja rakennussuunnittelua yksityisille ja pk-yrityksille 10 vuoden kokemuksella.

Ota yhteyttä »Tutustu palveluihimme »

Diplom Service Asiakaslähtöisempi insinööritoimisto

Apua kaikentasoisille rakentajille. Tarvittaessa lähdetään liikkeelle kohteen kartoituksesta paikan päällä, tehdään rakenne- ja toteutussuunnitelmat, tuotetaan tarvittavat piirustukset ja asiakirjat asiakkaalle.

Erityisosaamisena puurakenteisten paikallavalutelineiden ja -muottien suunnittelu. Palveluihin kuuluu myös asuntojen, asuinhuoneistojen ja erilaisten tilojen pohjaratkaisujen ja käyttötarkoituksen muutossuunnittelu. Asiakkaan kanssa yhdessä kartoitetaan tarpeelliset työt, laaditaan aikataulu ja työt toteutetaan projektin alussa sovitun aikataulun puitteissa.

Ota yhteyttä »

Lujuuslaskelmat

Laskelmat eurokoodiin perustuvana rajatilamitoituksena. Työnaikaisten tukitelineiden ja muottien lujuuslaskelmat betonirakentamiseen. Siltakohteiden telinesuunnittelussa sovelletaan lisäksi siltoja koskevia erityisohjeita.

Kuormitustapaukset ja lujuuslaskennan laajuus määritellään tapauskohtaisesti riittäväksi ja vastaamaan todellista tilannetta. Eurokoodien lisäksi huomioidaan kansalliset erityisohjeet ja RIL-ohjeet.


Rakennuslupa-asiakirjat

Viranomaisvaatimusten mukaiset lupa-asiakirjat rakentajille ja remontoijille. Asiakirjojen ja lupien tarveselvitykset.

Rakennnushanke-lomakkeet, lausunnot ja muut kuntakohtaisesti tarvittavat asiakirjat laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, aina siihen asti, että hankkeen toteuttaminen voidaan aloittaa. Palvelu sisältää hankeasiakirjojen esittelyn rakennusvalvontaviraston tarkastajalle.


Tekniset piirustukset

Vanhojen piirustusten digitointi sekä piirustukset olemassa olevista rakennuksista. Kohteina esimerkiksi varastorakennukset, hallit, erillistalot, asuinhuoneistot, maatalousrakennukset ym. Kohteen kartoitus paikan päällä. Kun kohteen nykyinen tila on kartoitettu, voidaan uutta laajennusta tai muutostyötä alkaa suunnitella.

Piirustukset toimitetaan sopimuksen mukaan sähköisenä tai paperisena.


Rakennesuunnittelu

Tilapäisten rakenteiden rakennesuunnittelu. Erityisesti muottien ja tukitelineiden kokonaissuunnittelu betonirakentamiseen, sisältäen toteutuspiirustukset ja lujuuslaskelmat riittävässä laajuudessa.

Pienten kantavien puurakenteiden rakennesuunnittelu ja lujuuslaskenta seuraamusluokassa CC1, esim. varastorakennukset.


Rakennuksien käyttötarkoituksen muutossuunnitelmat

Rakennuksien käyttötakoituksen muutossuunnitelmat: Suunnitelmat sekä piirustukset vanhojen huoneistojen ja rakennusten muuttamiseen uutta käyttötarkoitusta vastaavaksi. Suunnitellaan asiakkaan kanssa yhteistyössä tarpeita vastaavat tilat olemassa olevaan rakennukseen.

Tilojen siirtojen vaatimat rakennetarkastelut, energiatehokkuuden muutoslaskelmat, ääneneristävyyslausunnot kerrostalokohteissa. Valmiit asiakirjat hyväksytetään rakennusvalvonnassa.


Ota yhteyttä ja pyydä tarjous »